Juridische verklaring

Print Friendly, PDF & Email

DISCLAIMER
Wij betrachten zorgvuldigheid als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Aangezien wij niet altijd kunnen garanderen dat deze informatie foutloos, volledig en actueel is, kan aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend.

Ook aanvaardt Fysiotherapie Diekman Es geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons of door u aan ons door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op deze website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van
(niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van deze website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Fysiotherapie Diekman Es, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Diekman Es mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden. Waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

PRIVACY
Fysiotherapie Diekman Es is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Zij houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Fysiotherapie Diekman Es
Honhof Es 3, 7541 CH  Enschede
Tel: 053 – 432 34 24
E-mail : annekefrey@hotmail.com
KvK nr. 08197218

Verwerking van persoonsgegevens
Fysiotherapie Diekman Es legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of andere producten afneemt. Zij gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht zij rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken dan kunt u een mailtje sturen naar annekefrey@hotmail.com onder vermelding van WBP.

Klikgedrag
Op de website http://www.fysiotherapie-diekman-es.nl  worden, zonder dat deze bezoekers identificeren, algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Fysiotherapie Diekman Es haar dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van cookies
http://www.fysiotherapie-diekman-es.nl  maakt gebruik van cookies. Middels deze cookies zijn wij in staat uw computer te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand die onze website op de harde schijf van uw computer zet. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen zodat cookies niet geplaatst worden. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het “help” menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond.