J.A. Freij

Print Friendly, PDF & Email

Jacques studeerde in 1971 af als fysiotherapeut. Werkte een aantal jaren in een vrijgevestigde praktijk. In 1973 koos hij voor de multidisciplinaire setting van het Medisch Spectrum Twente. Hij bleef daar actief tot 2005 en werkte op tal van afdelingen en in diverse poliklinieken.

In 1973 studeerde hij af als sportfysiotherapeut om vervolgens in 1981 te kiezen voor een studie voor het begeleiden van hartpatiënten, die eveneens met goed resultaat werd afgerond. In 1983 studeerde hij af als kinderfysiotherapeut.

In de seizoenen 1976/1977 en 1977/1978 was hij als fysiotherapeut in dienst bij de KNSB. In die functie begeleidde hij de herensprintkernploeg. Daarvoor was hij jarenlang begeleider bij de voetbalvereniging Sportclub Enschede. In de periode 1996-2011 was hij zwemtrainer/coach van de zwemselectie van EZC (Enschedese Zwem Combinatie) en de seizoenen 2011/2012, 2012/2013 van de zwem en polovereniging De Veene in Almelo. Vanaf september 2013 traint hij de zwemselectie van WS Twente in Hengelo.

Sinds de praktijk in 2008 naar het nieuwe en grotere pand aan de Honhof Es verhuisde, assisteert Jacques met betrekking tot de administratie, organisatie van de praktijk en maken Femke en ik in de oefenruimte dankbaar gebruik van zijn aanvullende kennis en ervaring met betrekking tot trainingsprincipes.